Skip to main content

PPL-VLIEGER.NL

PPL-VLIEGER.NL

van en voor PPL vliegers & studenten

Zelf leren vliegen?
hieronder treft u alle informatie.


Voor velen is het halen van een vliegbrevet een jongens of meisjes droom die uitkomt.  Voor de studenten die uiteindelijk commercieel willen gaan vliegen bij een luchtvaartmaatschappij zoals KLM of Transavia is het behalen van een PPL - Private Pilot Licence - de eerste stap op weg naar het commerciële brevet.  Voor velen is een PPL, eventueel aangevuld met extra ratings zoals instrument- of nachtvliegen al voldoende. 

Voordat je op examen kunt voor je PPL zul je een flink aantal stappen moeten zetten.  Er zijn 7 theoretische vakken waar je minimaal een score van 75% per vak moet behalen.  Verder moet je medisch gekeurd worden en zul je voor de communicatie met de luchtverkeersleiding je RT certificaat moeten behalen.

Hieronder tref je een flink aantal veel gestelde vragen over de PPL opleiding.  Deze heb ik zo uitgebreid mogeliijk proberen te beantwoorden.  Heb je echter nog een vraag die je hieronder niet kunt terugvinden stuur dan een bericht met de vraag via de contact pagina.  Ik zal je dan zo snel mogelijk beantwoorden.

Een droom voor velen, het Private Pilot Licence.


Theorie

Worden er eisen gesteld aan de vooropleiding.

Om aan je PPL opleiding te kunnen beginnen worden geen speciale opleidingseisen gesteld.  Iedereen kan dus beginnen met het verwezenlijken van zijn of haar droom. Wel is het aan te raden dat je over een basiskennis wis- en natuurkunde beschikt en de Engelse taal een voldoende beheerst.  Net als bij elke opleiding speelt je motivatie de belangrijkste rol.  Twijfel je eraan of je kennis voldoende is om te starten met de theorievakken, overleg dit dat even met de vliegschool van je keuze.

Heb je overigens de ambitie na het behalen van je PPL richting de commerciele luchtvaart te gaan, houd er dan wel rekening mee dat je wis- en natuurkunde én de Engelse taal minimaal op HAVO niveau ligt.

Voor welke theorie vakken moet ik een examen afleggen?

Het theorie gedeelte bestaat uit de volgende vakken.

 • Aircraft general knowledge (PPL-AGK)
 • Airlaw (PPLA-LAW-OPS)
 • Navigatie (PPLA-FPM-NAV)
 • Communicatie (PPLA-COM)
 • Meteorolgie (PPLA-MET-OPS)
 • Flight performance & planning, Principles of flight, operational procedures (PPLA-FPP-OPS-POF)
 • Human perfromance (PPLA-HPL)
Waar kan ik een theorie opleiding volgen?

Er zijn verschillende manieren om de theorie te volgen.  Via bootcamps zoals bijvoorbeeld Orbit of Blu bird waar je in een korte tijd wordt voorbereid op de examens. Vaak kun je ook bij de vliegschool waar je leert vliegen terecht voor de theorie vakken. Het niveau van de theorie opleidingen kan overigens enorm verschillen.  Uit eigen ervaring heb ik hele goede ervaringen met de opleiding van de Rotterdamse Aeroclub (RAC) maar ik heb tevens ervaring met een theorie opleiding bij een vliegschool waar het niveau van lesgeven nogal twijfelachtig was en de studenten slaagden omdat men intensief gebruik maakte van Drillster, een examentraining tool van de vliegschool Hilversum. Laat je dus goed voorlichten over de inhoud van de theorie opleiding, het niveau en de ervaring van de instructeurs, de slagingspercentages etc. 

Wanneer mag ik een theorie examen aanvragen

Toelatingsbewijs
Voordat je uberhaupt een examen kunt aanvragen dien je bij het CBR een toelatingsbewijs aan te vragen.  Het toelatingsbewijs theorie examens (CCV-712) kun je zelf aanvragen maar dient wel door jouw (erkende) opleider ondertekend te worden.  Het CBR beoordeelt vervolgens de aanvraag en zal je over de uitkomst schriftelijk informeren.  Na het aanvragen van het toelatingsbewijs moet je binnen 12 maanden starten met de examens.   Doe je dit niet dan moet het toelatingsbewijs opnieuw aangevraagd te worden. 

Voor meer informatie zie de website van het CBR

Progressietest en Officiele examen
Voordat men een officieel examen bij het CBR mag aanvragen dient bij een erkende opleider per vak een progressietest te worden afgelegd.  Hierbij dient een minimale score van 75% behaald te worden. Zodra je voor deze progressietest bent geslaagd kun je het officiele examen bij het CBR aanvragen.  Voordat je dit kunt doen moet de opleider je voor het betreffende vak bij het CBR vrijgeven.

Moet ik alle theorie vakken binnen een bepaalde tijd afronden

Alle theorie examens moeten binnen een periode van 18 maanden met een positief resultaat worden behaald.  Positief betekent dat voor elk examen minimaal 75% van de vragen goed beantwoord moeten zijn.

Deze periode van 18 maanden gaat in op de eerste van de maand volgend op je eerste examen.  Leg je bijvoorbeeld je eerste examen op 10 maart af dan gaan de 18 maanden op de eerste dag van de volgende maand, in dit geval 1 april, in.

Mag ik een onvoldoende halen voor een theorie vak

Het kan gebeuren dat je een examen niet haalt en zakt. Je kunt in dat geval gewoon opnieuw een examen aanvragen voor het betreffende vak. Houdt er echter wel rekening mee dat per vak maximaal 4x een examen kan worden aangevraagd. Haal je voor een bepaald vak 4x een onvoldoende dan moet voor alle vakken opnieuw examen gedaan worden.

Hoe ziet een theorie examen eruit

Alle theorie vakken worden bij het CBR afgelegd en bestaan uit multiplechoice vragen.  Het meenemen van hulpmiddelen is bij enkele examens toegestaan.

In de meeste gevallen krijg je deze van het CBR maar voor het vak navigatie mag je bijvoorbeeld een navigatiekaart meenemen. Houdt er wel rekening mee dat dit een ongebruikte kaart is waarop geen aantekeningen mogen staan.  

Welke hulpmiddelen zijn toegestaan staat op de uitnodiging die je na het aanvragen van je examen van het CBR ontvangt.

gezakt geslaagdHet aantal examen vragen is per vak verschillend

 • Aircraft general knowledge (PPL-AGK) - 16 vragen
 • Airlaw (PPLA-LAW-OPS) - 20 vragen
 • Navigatie (PPLA-FPM-NAV) - 18 vragen
 • Communicatie (PPLA-COM) - 12 vragen
 • Meteorolgie (PPLA-MET-OPS) - 20 vragen
 • Flight performance & planning, Principles of flight, operational procedures (PPLA-FPP-OPS-POF) - 22 vragen
 • Human perfromance (PPLA-HPL) - 12 vragen

Je krijgt voor elk examen ruim de tijd om alle vragen te kunnen beantwoorden. Neem dus de tijd om de vragen goed te lezen. 
Houd er rekening mee dat je soms niet alle mogelijke antwoorden op een scherm ziet.  Scroll in dat geval naar beneden om de resterende antwoorden te bekijken.

Zodra je alle vragen hebt beantwoord en nog een keer hebt gecheckt is het tijd om het examen af te sluiten.  Je ziet dat direct of je voor het vak geslaagd of gezakt bent.  Altijd even een spannend moment.

 

Ik ben voor alle vakken geslaagd. En nu ?

Gefeliciteerd.  je bent voor alle theorie vakken geslaagd.  Zodra je het laatste vak met succes hebt afgerond krijg je van het CBR een officieel schrijven met daarop alle vakken waarin je examen hebt gedaan en het resultaat dat je voor elke vak hebt behaalt. Bewaar dit document goed want je hebt deze uiteindelijk nodig als je je brevet wilt gaan aanvragen.

De schriftelijke verklaring van het CBR is overigens 24 maanden geldig.  Binnen deze 24 maanden moet je je brevet gehaald hebben.


RT & LPE

Wat is RT

RT staat voor RadioTelefonie en het is een verplicht onderdeel van de PPL opleiding.  Indien je geen RT certificaat hebt mag je officieel niet communiceren met air traffic controllers.

Een RT cursus bestaat uit zo'n 6 tot 7 lesdagen (avonden) en wordt afgesloten met een mondeling examen waarbij een volledige vlucht wordt nagebootst.  Vaak is tijdens zo'n vlucht ook sprake van een incident waardoor je als vlieger moet uitwijken.

De RT cursus bestaat uit veel oefenen.  Dit kan klassikaal onder leiding van de cursusleider of online.  Voor vrijwel iedereen geldt dat het begin altijd onwennig en moeilijk is.  Maar door veel te oefenen pak je de stof vrij snel op.  Op deze website (links pagina) staan een aantal links naar RT opleiders.

Language Proficiency Exam

Een Language Proficiency Exam (LPE) moet je afleggen zodat je kunt aantonen voldoende kennis te hebben van de Engelse taal.

Het examen bestaat uit een aantal onderdelen.

Het eerste deel van je LPE examen is volledig geautomatiseerd en bestaat uit drie onderdelen.

 • In het eerste onderdeel krijg je drie foto's te zien.  Het is daarbij de bedoeling dat je gedurende twee minuten iets vertelt over de foto die je op het scherm ziet.  Dit wordt opgenomen en later door een examinator beoordeeld.
 • In het tweede deel van het examen stelt de computer je tien vragen. Een vraag hierbij zou kunnen zijn waarom je besloten hebt te leren vliegen.  Ook hierbij geldt dat de ingesproken tekst wordt opgenomen en beoordeeld.
 • In het derde deel van het examen wordt een vlucht nagebootst.  Een airtraffic controller geeft je aanwijzingen en die moet je teruglezen en beantwoorden.

De eerste twee onderdelen zijn bedoeld om je algemene kennis van de Engelse taal te toetsen. Je uitspraak, je woordenschat, je zinsopbouw etc..

Na het geautomatiseerde deel van je LPE examen kun je direct een afspraak maken met een examinator voor een mondeling examen.  Het is een algemeen gesprek van zo'n tien minuten via teams waarbij de examinator jouw woordenschat een beetje probeert in te schatten.  Het aandachtsgebied ligt ook hierbij niet zozeer op het begrijpen van vliegtermen maar geeft meer een indruk over je algemene woordenschat.

Na afloop van het gesprek beoordeelt de examinator de ingesproken teksten uit het eerste deel en komt dan met een LPE cijfer.  Deze volgt vaak dezelfde dag.

Hierbij heb je een viertal mogelijkheden.

 • Je scoort lager dan een 4 (van de 6) en zakt voor het examen.  Er zit in dat geval niets anders op dan het opnieuw te proberen.
 • Je scoort een 4.  Je bent geslaagd maar moet je na 3 jaar opnieuw een test afleggen.
 • Je scoort een 5.  Ook dan ben je geslaagd maar moet je 6 jaar opnieuw een test afleggen.
 • Je scoort een 6.  Je bent onvoorwaardelijk geslaagd en het LPE certificaat is levenslang geldig.

 


Praktijk

Hoe lang duurt de opleiding

De gehele opleiding kan in 1 tot 2 jaar worden afgerond.  Veel hangt af van de tijd die je er zelf aan kunt besteden en het budget dat je tot je beschikking hebt.

Ga je snel door de theorie heen en ben je in staat minimaal één keer per week te vliegen dan zou je je PPL zelfs in een jaar kunnen behalen. 

Het weer is in ons deel van de wereld helaas een storende factor waardoor met name in het najaar en de winter lessen niet door kunnen gaan.  Je zou er dan voor kunnen kiezen het aantal lessen per week op te schroeven.

Hoeveel vlieguren moet ik maken voordat ik examen kan doen.

Officieel moet je voor je PPL examen minimaal 45 uur hebben gevlogen waarvan minimaal 10 uur solo.  In de praktijk blijkt dit vaak niet haalbaar en zijn er meer uren nodig voordat je met een goed gevoel je examen kunt aanvragen.  Ga ervan uit dat je gemiddeld tussen de 50 en 65 uur nodig hebt.

Uit welke onderdelen bestaat de praktijk opleiding

Tijdens je opleiding volg je een standaard programma bij je vliegschool.  Dit programma is logisch opgebouwd en voldoet ook aan de wettelijke vereisten.

Het programma begint met het opdoen van kennis over het lesvliegtuig.  De walkaround voordat je gaat vliegen, de uitvoering van de checklist, het gebruik van de yoke of, zoals tegenwoordig steeds meer gebruikelijk, de stuurknuppel.

Tijdens de eerste les ga je taxiën.  Voor vrijwel iedereen een vreemde ervaring omdat je op de grond stuurt met je voeten en niet met de yoke of stuurknuppel.

De lessen kunnen als volgt zijn opgebouwd

 • Introductie van het vliegtuig en taxiën.
 • De effecten van de verschillende controlls
 • Koers en hoogte houden
 • Klimmen en dalen
 • Spiral dive
 • Take off en bochten
 • Slow flight, stalling en approach
 • Voorkomen van een spin
 • Take off en landing

Na zo'n 10-15 lessen is het vaak tijd voor je eerste solovlucht. Een moment die elke piloot zich altijd bijblijft.  Het moment dat de instructeur uitstapt en je vertelt dat je alleen het ciruit in mag.  Het moment waarnaar je hebt uitgekeken.  Je rijdt naar het begin van de baan en kijkt, voordat je opstuurt naar de baan,  of er geen verkeer aankomt.  De laatste checks en dan langzaam naar vol vermogen.  Zodra de snelheid voldoende is trek je de stuurknuppel verder naar je toe en ga je de lucht in.  Genieten 2.0

De eerste solo smaakt naar zoveel meer maar er moet nog veel meer geleerd worden

 • Het maken van stijle bochten
 • gedwongen en voorzorgs landingen
 • Stall trainingen
 • vluchten naar vreemde velden.
 • Basis instrument vliegen
 • Noodlandingen
 • Navigatie vluchten.
 • Radio navigatie
 • Opbouwen van solo ervaring buiten het circuit.

Je eerste solo was al een geweldige ervaring maar na zo'n 35-45 uur ga je je voorbereiden op je verplichte Cross Country navigatie vlucht.  Alles wat je in de praktijk en tijdens je theorie lessen hebt geleerd komt dan bij elkaar.  Een vlucht van minimaal 150 nautical mile (+/- 280 km) waarbij je op twee vreemde velden moet landen.  Deze vlucht doe je twee maal.  De eerste keer met je instructeur en kort daarop ga je dezelfde route solo vliegen.  Hierbij één tip.  Bereid je goed voor en geniet ervan!

Na de cross-country ga je richting examen training waarbij je de puntjes op de i zet.

Hoeveel landingen moet ik minimaal gemaakt hebben.

circuitEen flink aantal lessen in je opleiding wordt besteed aan circuit vliegen.  Je stijgt op, volgt het circuit, voert een landing uit op het veld en geeft vervolgens weer vol gas om het nog een keer te doen.  Met name voor en na de solovlucht ben je constant bezig met het draaien van rondjes in het circuit.  Je zult daarbij merken dat vrijwel geen enkele landing hetzelfde is. 

Soms krijg je het gevoel dat je de beste piloot ter wereld bent en soms krijg je het gevoel dat je het echt nooit gaat leren.  Hoort allemaal bij het proces. Hoeveel landingen je uiteindelijk gaat maken is vooraf niet te bepalen.  gemiddeld ligt dit tijdens de opleiding tussen de 100-150 landingen.  Vooral crosswind landingen, waarbij de wind dwars op de baan staat, kunnen lastig zijn.  Het zijn echter de crosswind landingen die enorm leerzaam en vooral ook leuk zijn om te oefenen.

Hoe ziet een praktijkexamen eruit

Het moment waar elke aspirant piloot naar uitkijkt is het praktijk examen. De syllabus is volledig doorgelopen, alle theorie vakken zijn gehaald, je hebt je medical op zak en ook het RT & LPE examen heb je met goed gevolg afgelegd.  Tijd voor de grote dag.

Voor het zover is krijg je de opdracht een vlucht voor te bereiden naar een ander vliegveld.  Vaak een gecontroleerd veld in Nederland, Belgie of Duitsland.

 • Je maakt een navigatie plan waarbij je zorgvuldig je route bepaald en waarbij je tevens rekening houdt met obstakels die je onderweg kunt tegenkomen.
 • Je checkt de NOTAM's en weersverwachtingen
 • Je maakt een vliegplan waarbij je ook de mogelijke uitwijk velden meeneemt.
 • Je checkt de AIP en print de approach en vliegveld kaarten uit.
 • Zorg dat je alle radio frequenties hebt opgeschreven.

Op de dag van het examen neem je samen met de examinator de vlucht door.  Hij vraagt op basis waarvan je bepaalde keuzes hebt gemaakt.  Vragen blijven echter niet beperkt tot de vlucht die je hebt voorbereid.  Alles wat je hebt geleerd komt op die dag namelijk bij elkaar. 

Zorg ervoor dat je de POH (Pilot's Operating Handbook) goed kent.

Het mondeling examen duurt ongeveer 1 1/2 uur.

Voordat je uiteindelijk begint aan het praktijk deel van het examen voer je de volgende voorbereidingen uit.

 • De walkaround / preflight check.
 • Zijn alle documenten aan boord
 • Heb je je medical bij je.
 • Heb je een weight & balance gemaakt
 • Zorg dat je voldoende fuel bij je hebt.
 • Zorg dat je op de hoogte bent van de NOTAMS
 • Maak een uitdraai van het actuele weer en bel eventueel met de meteo schiphol
 • Zorg dat je de take off en landing distances voor elke veld hebt berekend.
 • Heb je een flight plan gemaakt en ingediend
 • etc.

Als je dit voor het eerst leest dan lijkt het enorm veel maar als het goed is heb je deze voorbereidingen tijdens de opleiding al vaak geoefend en is dit min of meer routine geworden.

Het examen zelf moet je zien als een gewone vlucht waarbij je vrijwel alle onderdelen die je tijdens je opleiding hebt geleerd laat zien.  Hierbij kun je denken aan

 • Stall oefeningen
 • Stijle bochten
 • Slow flight
 • Instrument vliegen
 • Voorzorgs of noodlanding
 • Een glide in naar het vliegveld
 • Verschillende soorten landingen (full flaps, flapless, shortfield etc.)
 • een uitwijk naar een vreemd veld.  Dit is het meest lastige onderdeel van het examen.  Zodra de examinator aangeeft dat je moet uitwijken, stuur je richting het betreffende veld, trek je een lijn op de kaart, bepaal je de koers en reken je uit hoe lang je erover doet naar het veld.  Je bent dus met verschillende onderdelen bezig en moet zorgen dat het vliegtuig op juiste koers en hoogte blijft.
 • etc.

De vlucht zelf duurt ongeveer 1 1/2 uur.

 

 

 


Medische keuring

Waarom moet ik medisch gekeurd worden

medicalDe overheid stelt hoge eisen aan de luchtvaart.  Dit geldt voor de vliegtuigen maar ook aan de bestuurders van het vliegtuig. 

Het spreekt voor zich dat degene die het vliegtuig bestuurt in goede conditie moet zijn.  Zou de piloot in de lucht iets overkomen waardoor het vliegtuig onbestuurbaar wordt dan kunnen de gevolgen catastrofaal zijn. 

Wil je je PPL behalen dan zul je ten alle tijden een geldig klasse 2 medisch certificaat bij je moeten hebben.  Als je het certificaat en/of brevet niet bij je hebt mag je niet gaan vliegen.

 

Op welk moment moet ik medisch gekeurd zijn

Het advies is om zo snel mogelijk na de start van de PPL opleiding je medisch te laten keuren.  Heb je zelf twijfels laat je dan medisch keuren voordat je aan de opleiding begint.

Zolang je met een instructeur lest is je "medical" niet verplicht.  Je mag echter niet solo zonder medical.  Daar zal de vliegschool, als ze hun huiswerk goed doen, altijd op toezien.  Je solo vlucht doe je gemiddeld na zo'n 12-15 lessen. 

Hoe ziet een medische keuring eruit

Als je voor de eerste keer medisch gekeurd wordt zul je een uitgebreide vragenlijst in moeten vullen.   Dit is feitelijk een overzicht van je medisch verleden en mogelijk drugs, alcohol en medicijn gebruik.

Indien je voor de eerste keer een klasse 2 medische keuring laat uitvoeren dan moet je ook een uitgebreide oogkeuring laten ondergaan bij een erkende opticien.  Deze keuring duurt circa 60 minuten.

Na de oogkeuring kan de medische keuring door een arts uitvoerd worden.  Tijdens de medische keuring zal de arts onderzoek doen naar het gehoor, je bloeddruk, je urine en naar je algemene fysieke gesteldheid.  Tevens zal hij/zij samen met jou je vragenlijst doornemen.  Bij de initiele keuring zal ook een hartfilmpje gemaakt worden.  Het maken van een hartfilmpje wordt periodiek herhaald.

Na afloop van de keuring krijg je direct je medical mee naar huis tenzij er twijfels zijn over de uitslag.

Hoe lang is een medische keuring geldig

Voor het PPL brevent is een klasse 2 medisch certificaat vereist. De geldigheidsduur van een klasse 2 medisch certificaat is afhankelijk van je leeftijd. 

 • Tot 40 jaar is een medisch cetifcaat 5 jaar geldig.  Bereik je de 40 jaar in deze periode dan is het certificaat maximaal geldig tot je de leeftijd van 42 jaar bereikt.
 • van 40 tot 50 jaar is het medisch certificaat gedurende 2 jaar geldig met een uiterlijk geldigheidsdatum tot het moment dat je de leeftijd van 51 jaar bereikt.
 • Na je 50e is het medisch certificaat 1 jaar geldig.

je mag je herhaalkeuring 45 dagen voor verloop van het certificaat opnieuw laten uitvoeren.  De initiele keuringsdatum blijft dan geldig.


Kosten

Hoeveel kost een PPL opleiding


De totale kosten voor de gehele PPL opleiding zal per student varieren en is mede afhankelijk van het gevoel of het talent dat iemand heeft voor het vliegen.

De kosten bestaan uit een aantal componenten

 • De theorie opleiding
 • De theorie examens
 • De RT opleiding en examen
 • Het LPE examen.
 • De medische keuring
 • Het aantal vlieguren
 • Het aantal landingen
 • Het praktijk examen
 • De aanvraag van het brevet bij KIWA
 • Overige kosten

 Theorie opleiding

 • Theorie opleiding
  Tenzij je zelfstandig kunt leren, is het aan te raden de theorie vakken klassikaal te volgen.  De doorlooptijd is ongeveer één jaar en de kosten, inclusief boeken, bedraagt ongeveer € 1750,00.  Indien je kiest voor zelfstudie ben je aanmerkelijk minder geld kwijt.
  Tip : voor het oefenen van examenvragen raden we je aan gebruikt te maken van de drillster.  Een super handige tool te verkrijgen als jaarabonnement voor € 190,00 per jaar.  Zie de links pagina
 • Theorie examens
  In totaal leg je 7 examens af bij het CBR.  Elk examen kost € 116,25 (2022).  Indien je voor alle examens in 1x slaagt dan zijn de totale kosten hiervoor € 813,75

RT & LPE

 • RT opleiding inclusief examen kost € 550,00
 • Door middel van het afleggen van een language proficiency exam kun je aantonen dat je voldoende kennis hebt van de engelse taal om een normale gesprek te kunnen voeren.  Het examen bestaat uit een aantal onderdelen en kost € 165,00

Praktijk

 • Vliegtuighuur
  Met de gestegen brandstofprijzen moet je tegenwoordig (2023) rekening houden met een uurtarief van circa € 230,00 per lesuur. Omdat de vliegtuighuur meestal in minuten wordt afgerekend komt dit uit op € 3,66 per minuut.
  Je hebt minimaal 45 vlieguren nodig om examen te mogen doen.  De realiteit is echter dat je tussen de 50-65 vlieguren gaat maken voordat je opgaat voor het examen.  In dit overzicht is rekening gehouden met 55 lesuren.
 • Instructie
  Behalve de vliegtuighuur zal ook je instructeur je belasten voor de lessen die hij geeft.  Reken hierbij op ongeveer € 65,00 per uur of  € 1,08 per minuut. 
 • Take-off & landing
  Een belangrijk onderdeel van het leren vliegen zijn de take-offs en landingen.  De kritische onderdelen van het vliegen.  Vaak ga je aan het einde van een vliegles nog even het circuit in om hierop te oefenen.  Het aantal landingen die je tijdens je opleiding maakt is afhankelijk van je progressie maar ook het vertrouwen.  Met name de crosswind landingen kunnen in het begin imponeren. Gemiddeld moet je rekenen dat je tijdens je opleiding ongeveer 150 take-offs en landingen maakt.  Het tarief wat je voor een landing betaald is afhankelijk van het veld waar je lest of naartoe vliegt.  Houdt het echter op zo'n € 8,00 voor een touch & go.  Dit is een landing op het veld waarna je direct volg gas geeft en opstijgt.  Voor een full stop moet je gemiddeld rekenen op ongeveer € 16,00 per landing. In dit rekenvoorbeeld ben ik uitgegaan van 95 touch & go's en 55 full stop landingen.

Medical

 • Voordat je SOLO mag vliegen dien je medisch gekeurd te zijn.  (zie kopje "medische keuring").  De initiele keuring is uitgebreid en je ondergaat niet alleen een keuring door een arts ook maar ook een zeer uitgebreide keuring van de ogen bij een speciaal daartoe aangewezen opticien.

Examenkosten & aanvraag brevet

 • Examinator & Vliegtuighuur
  Een examen duurt in totaal zo'n 3 uur.  De kosten van een examinator verschillen maar houdt er rekening mee dat je voor de examinator je zo'n € 250,00 in rekening brengt.  Voor je praktijk examen moet je uiteraard ook de huur voor het vliegtuig betalen.  Zie tekst hierboven.
 • Aanvraag brevet
  Op het moment dat je bent geslaagd (gefelicteerd) moet je je brevet officieel gaan aanvragen.  Dit gebeurd bij het KIWA.  De kosten voor het aanvragen van het brevet kost ongeveer € 625,00.  Houdt er bij de aanvraag rekening mee dat de doorlooptijd zo'n 6-8 weken bedraagt.  Erg lang als je graag vlieguren wilt gaan maken maar het is helaas de realiteit.

Overzicht :

Theorie : € 2500,00
RT : € 550,00
LPE : € 165,00
Medische keuring: € 250,00
Vlieguren : € 12650,00
Instructie : € 3575,00
Landingen: € 1640,00
Examen: € 600,00
Aanvraag brevet bij KIWA: € 625,00
Overige kosten (stelpost) : € 500,00

Zoals je ziet is de opleiding om je PPL te behalen niet goedkoop. In deze berekening komt je uit op een totaal bedrag van circa € 23.000.  Het is mogelijk om je PPL voor een lager bedrag te halen.  Veel hangt af van het aantal lesuren die je nodig hebt.  Kun je bovendien goed zelfstandig leren dan zou je de theorie als thuisstudie kunnen doen. 

 


Overige vragen

Welke vliegschool kan ik het beste kiezen

De keuze voor een vliegschool is heel persoonlijk.  Daarnaast is het natuurlijk ook afhankelijk of je voldoende aanbod hebt in de directe omgeving of bereid bent te reizen naar de vliegschool van je keuze.

 • Is er een klik met de mensen van de vliegschool.  Stap gewoon eens binnen voor een kennismakingsgesprek en neem desnoods twee of drie proeflessen bij verschillende vliegscholen.  Als je al hebt besloten de opleiding te gaan volgen koop dan direct een logboek zodat je de proeflessen kunt bijschijven.
 • Op welke toestellen wordt lesgegeven. 
 • Kun je les krijgen van meerdere instructeurs.  Blijf bij voorkeur bij één instructeur (75%) maar volg zeker ook een aantal lessen bij een andere instructeur.  Ze leren je allemaal net iets anders waardoor je meer ervaring meeneemt naar het uiteindelijke examen.
 • Verzorgt de vliegschool ook de theorie. Een enorme pré als ze een totaal pakket kunnen aanbieden.
 • Wat zijn de kosten per les.  Een les wordt vaak per minuut afgerekend. Zie het kopje "hoeveel kost een PPL opleiding" Hierbij begint de ene vliegschool te rekenen op het moment dat je de motor start en stopt de berekening wanneer je de motor uitzet terwijl andere vliegscholen rekenen op basis van de werkelijk gevlogen minuten.  Vraag dit na bij je opleider want het kan op basis van gemiddeld 50 lessen een flink bedrag schelen.
Mag ik met mijn PPL elk vliegtuig besturen.

Helaas gaat dat niet op. Je mag niet in elk vliegtuig stappen en erin wegvliegen. Wil je met een nieuw toestel vliegen dan dien je hier eerst op uitgecheckt te worden.  Ook in geval dat het toestel van dezelfde fabrikant is.  Een piloot die bijvoorbeeld in een Cessna 152 heeft leren vliegen mag niet zonder training en goedkeuring van de instructeur in een Cessna 172 gaan vliegen. In de praktijk betekent dit dat je één of meerdere lessen met een instructeur gaat vliegen.  Zodra hij/zij van mening is dat je het betreffende vliegtuig kunt besturen wordt je op het toestel uitgecheckt en mag je solo weg.

Helpt het als ik al regelmatig op een flightsimulator heb gevlogen

Een flightsimulator vervangt het vliegen in de echte wereld niet maar als je ervaring hebt met bijvoorbeeld Microsoft Flightsimulator dan geeft dit wel degelijk een voorsprong.  Zeker als je al weet hoe de checklists werken, waar in de cockpit de knoppen zitten en waar ze voor dienen en hoe de procedures werken. 

Ik heb geen ambities om buiten europa te vliegen, zijn er nog andere opties?

Als je uitsluitend binnen Europa wilt vliegen dan is een LAPL brevet wellicht iets voor je. 

 • De medische eisen zijn minder streng, 
 • het minimaal aantal vlieguren minder (30 waarvan 6 solo)
 • je hoeft jaarlijks minder vlieguren te maken dan bij een PPL brevet.  (12 in de laatste 24 maanden)

Er zijn wel beperkingen aan een LAPL. 

 • Je mag uitsluitend binnen Europa vliegen. 
 • Het vliegtuig waarin je vliegt mag niet meer dan vier zitplaatsen hebben.
 • Het vliegtuig mag geen variabele spoed of intrekbaar landinsgestel hebben.

De theorie, de RT en het LPE is gelijk aan die van een PPL brevet.

 

 


Ik heb mijn PPL.  Hoe nu verder

Hoeveel vlieguren moet ik minimaal maken per jaar

Als je eenmaal je brevet hebt wil je uiteraard ook regelmatig de lucht in. De wetgeving heeft echter benoemd dat je, om je brevet te kunnen behouden, minimaal 12 vlieguren in de betreffende klasse moet hebben gevlogen waarvan

 • Minimaal 6 uur als eerste bestuurder (PIC)
 • Minimaal 12 starts en landingen
 • Een trainingsvlucht van minimaal één uur met een instructeur. Deze kan worden vervangen indien een prof-check of een examen voor een andere klasse met succes is afgerond.

In het geval dat je SEP bevoegdheidverklaring niet meer dan drie maanden is verlopen dien je voor een nieuwe afgifte in ieder geval een prof-check af te leggen. Is deze echter langer dan drie maanden verlopen dan moet er mogelijk ook aanvullende training bij een ATO gevolgd worden.

Mag ik vliegen als er iets wijzigt in mijn mentale of fysieke gezondheid?

Aan vliegtuigen en vliegers stelt de wet hoge eisen.  Een periodieke medische keuring is verplicht.  Er kan zich echter een situatie voordoen dat de bestuurder van een vliegtuig fysiek of mentaal niet in staat is of voelt het toestel zonder risico te besturen.  In dat geval is het de verantwoordelijkheid van de piloot niet te gaan vliegen.  Mocht zich echter een situatie voordoen dat een piloot onder behandeling van een arts loopt en/of medicijnen slikt die de vliegvaardigheid van de pillot aantast, dan zal de piloot hiervan melding moeten maken bij zijn/haar keuringsarts.  Deze bepaald dan of het medical (tijdelijk) geschorst wordt.

Twijfel je of een melding gemaakt moet worden, raadpleeg dan ten alle tijden je keuringsarts.

Mag ik overal ter wereld vliegen?

Je PPL is in principe wereldwijd geldig.  Dit betekent echter niet dat je naar bijvoorbeeld de USA kunt vliegen en daar gelijk een vliegtuig kunt huren. Voor de USA, Australie, Afrika maar tegenwoordig ook Engeland die je een gelijkstelling aan te vragen. Ieder land heeft hiervoor bepaalde procedures.  Houd er bovendien rekening mee dat het geld kost.  Voor wat betreft het vliegen in de EU hoef je geen vrijstelling aan te vragen.  Je kunt binnen het EU gebied met je huidige geldige PPL een vliegtuig huren mits je natuurlijk ook over een geldige medical beschikt.

Voor het omzetten van je PPL naar een Amerikaans brevet heeft Vliegschool Hilversum een mooi pagina gemaakt.  Deze vindt je hier